Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Św. Sylwestra - 31 grudnia
31-12-2014 15:08 • Ks. Stanisław Rząsa

W środę przypada wspomnienie św. Sylwestra I, papieża. W naszych kościołach Msza Święta (nieszpory) na zakończenie starego roku. Po Mszy Świętej (Nieszporach) odśpiewamy przebłagalne suplikacje za grzechy popełnione w kończącym się roku kalendarzowym 2014 oraz dziękczynne „Ciebie, Boga, wysławiamy” za otrzymane w tym czasie łaski. Będziemy też prosić Pana Boga o błogosławieństwo w nowym roku. Zachęcamy do licznego udziału w tym zgromadzeniu liturgicznym.

Niedziela Świętej Rodziny - 28 grudnia
28-12-2014 14:50 • Ks. Stanisław Rząsa

Wartość życia rodzinnego jest faktem niezaprzeczalnym. Świadczy o tym dzisiejsze czytanie z Księgi Syracydesa, która została napisana w II wieku przed Chrystusem. Rodzina została dodatkowo uświęcona przez fakt narodzin w niej samego Syna Bożego. Stąd też św. Łukasz dopowie w dzisiejszej perykopie ewangelicznej, że naturalny jest związek rodziny z tym, co Boże, gdyż rodzina została ustanowiona przez samą Opatrzność. Warto dostosować się do zasad życia rodzinnego podanych przez św. Pawła w Liście do Kolosan. Wtedy będzie można powtórzyć, parafrazując słowa dzisiejszego Psalmu, że błogosławiona jest ta rodzina, która boi się Pana.

            Przyjmijmy zatem z wiarą słowo Boże, aby uświęcało nasze rodziny.

Świętego Szczepana, męczennika - 26 grudnia
26-12-2014 18:21 • Ks. Stanisław Rząsa

Przykład życia i męczeństwa św. Szczepana, diakona i pierwszego męczennika, dobitnie pokazuje, jak potężny jest Bóg. Daje On zdolność tym, którzy w Niego wierzą, do męstwa, którego nie potrafią zrozumieć ci, którzy zaprzedali swoją duszę złu i grzechowi. Dzisiejsze czytanie z Dziejów Apostolskich jest zapisem historycznych wydarzeń, które rozegrały się około 36 roku w Jerozolimie. Natomiast Ewangelista Mateusz odnosi się do zapowiedzi Chrystusa, która faktycznie zrealizowała się w męczeństwie św. Szczepana.

            Niech słowo Boże, uczyni i nas zdolnymi do mężnego trwania przy wierze, nawet wówczas, gdyby wymagano od nas heroizmu i ofiary.

Na pamiątkę męczeństwa świętego Szczepana w świątyniach błogosławimy owies.

Ze względu na uroczysty charakter tego dnia w Polsce nie obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Ofiary składane na tacę są przeznaczopne na Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Pielgrzymka: Jordania i Izrael - 28.01 - 06.02.2015
26-12-2014 12:00 • Ks. Stanisław Rząsa

Organizujemy pielgrzymkę do Jordanii i Izraela w dniach 28.01 - 06.02.2015. Wyjazd atrakcyjny także dla tych, którzy już byli w Ziemii Świętej i pragną jeszcze raz nawiedzić miejsca pobytu naszego Pana. Spotkanie przed pielgrzymką 3 grudnia o godz. 18.30 w sali Centrum Pomocy przy parafii Wniebowstapienia Pańskiego. 

Zapraszamy do zapoznania się z programem!


Święta Bożego Narodzenia - 25 grudnia
25-12-2014 12:19 • Ks. Stanisław Rząsa

Obchody Świąt Bożego Narodzenia rozpoczynamy Pasterką. Taca na Pasterce przeznaczona na Fundusz Obrony Życia Dziecka Poczętego.

W czwartek – uroczystość Narodzenia Pańskiego, mająca swoją oktawę. Porządek Mszy Świętej i nabożeństw – jak w niedzielę. 

W piątek Uroczystość Świętego Szczepana diakona - pierwszego męczennika. Msze św. z błogosławieństwem owsa. Taca przeznacvzona na Katolicki uniwersytet Lubelski.

Wigilia Świąt Bożego Narodzenia - 24 grudnia
24-12-2014 12:15 • Ks. Stanisław Rząsa

W środę wieczorem zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej. Zachęcamy do godnego przeżycia wigilii i całych świąt Bożego Narodzenia, a w szczególności do zachowania takich zwyczajów, jak łamanie się opłatkiem, wspólna modlitwa, odczytanie fragmentu Ewangelii wg Świętego Łukasza i śpiewanie kolęd. Pod żadnym pozorem nie podawajmy alkoholu na wigilijny stół. Tradycyjnie zachowajmy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok
24-12-2014 10:12 • -- Konto usunięte --

"A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko co słyszeli i widzieli, jak im to to było powiedziane" Łk 2,20

   "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” tak brzmi hasło obecnego roku duszpasterskiego.
Nawrócenie jest wpisane w życie chrześcijanina, jest wpisane w misterium Bożego Narodzenia. Bóg przychodzi by dać nam miłość i przez to odmienić nasze życie. Wszyscy, którzy spotkali Jezusa w żłóbku betlejemskim już nie byli tacy sami, wrócili do swoich domów odmienieni, wrócili nawróceni.
   Życzę, zatem aby wszyscy Parafianie i Goście w te Święta doświadczyli spotkania z Jezusem na wzór pasterzy i trzech króli. Spotkania odmieniającego życie. Spotkania jedynego i niepowtarzalnego.  Jego pierwszą oznaką jest uczucie wszechogarniającego szczęścia. Niech ten Nowy Rok będzie czasem przemiany w życiu duchowym. Czasem doświadczania owoców nawrócenia: radości, pokoju, miłości i wiary. Wszystkim z serca błogosławię.

ks. kan. Józef Huzar
dziekan dekanatu lubartowskiego,
proboszcz
Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Lubartowie

IV niedziela Adwentu - 21 grudnia
21-12-2014 10:29 • Ks. Stanisław Rząsa

Około dziesięć wieków przed narodzeniem Chrystusa Bóg przez proroka Natana zapowiedział narodzenie Mesjasza, który będzie królem wszystkich narodów. Proroctwo to usłyszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Natomiast Ewangelista Łukasz wskaże nam moment, gdy to proroctwo zaczęło się wypełniać. Pozostaje natomiast tajemnicą, dlaczego Bóg jakby zwlekał tak długo z realizacją swojej obietnicy. Problem ten z kolei próbuje wyjaśnić św. Paweł, który odwołuje się do mądrości Boga. Stąd więc osobom wierzącym pozostaje bezgranicznie zaufać Bogu i poddać się w głębokim posłuszeństwie Jego woli, bo ona jest święta.

            Niech zatem słowo, które przychodzi dziś do nas, uzdolni nas do pełnienia woli Bożej.

 

III Niedziela Adwentu - 14 grudnia
14-12-2014 09:47 • Ks. Stanisław Rząsa

Ewangelista Jan na przykładzie życia Jana Chrzciciela ukazuje nam dziś, jaką powinniśmy przyjąć postawę wobec przychodzącego Chrystusa. Jest to postawa ciągłego stawania w prawdzie, czyli pokora. Domaga się tego z kolei sam Mesjasz, który według słów proroka Izajasza z pierwszego czytania przychodzi z miłością, niosąc wybawienie od wszystkiego, co krępuje i niszczy. Idąc dalej za myślą dzisiejszej liturgii słowa, a zwłaszcza Listu św. Pawła, musimy uwierzyć, że jedynie życie w prawdzie i w bezgranicznym oddaniu się Bogu da szczęście i radość. Nie są to jednak tylko wartości powierzchowne, ale sięgające głębi zbawienia.

            Wsłuchajmy się zatem z radością w dzisiejsze słowo Boże, które niesie nadzieję.


Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - 8 grudnia
08-12-2014 13:22 • Ks. Stanisław Rząsa

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, które jako dogmat ogłosił papież Pius IX słowami:

„Dzięki cudownemu działaniu Boga Maryja, poczęta w łonie swojej matki, św. Anny, została zachowana od grzechu pierworodnego i jego skutków,

stajemy po raz kolejny wobec niepojętej ekonomii i logiki Miłości Boga do człowieka. Bóg, który jest Miłością, który jest pełnią istnienia i szczęścia, powołuje do istnienia człowieka na obraz i podobieństwo swoje. W zawierzeniu i zaufaniu powierza mu wszelkie stworzenie.

Zapraszamy do uczenia Maryi w tajemnicy Jej Niepokalnaego Poczęcia.

 

II Niedziela Adwentu - 7 grudnia
07-12-2014 13:10 • Ks. Stanisław Rząsa

Autorzy biblijni często dla zilustrowania sytuacji człowieka wykorzystują motyw drogi. Każdy z nas jest niczym pielgrzym podążający do miejsca przeznaczenia, którym – o czym pisze w drugim dzisiejszym czytaniu św. Piotr – jest nowa ziemia i nowe niebo. „Nowość” tychże rzeczywistości polega na przyjęciu całym sobą Boga, który – jak z kolei powie prorok Izajasz – „przychodzi z mocą”. Dokonuje się to przez proces nawracania, do którego wzywa również i dziś Jan Chrzciciel. Termin „nawrócenie” – z greckiego „metanoia” – oznacza dosłownie zawrócenie z błędnej drogi, a w sensie duchowym zmianę sposobu myślenia i wartościowania.

            Wytężmy więc nasz słuch, aby usłyszeć głos, który chce poprowadzić nas prostą ścieżką do zbawienia.


I czwartek, I piatek, I sobota miesiąca
04-12-2014 12:00 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym adorujemy Najświętszy Sakrament i modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne, pierwszy piątek – szczególna okazja do pojednania się z Bogiem, i pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi.

Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05

© 2009 www.parafia.lubartow.pl