Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Tydzień Miłosierdzia
29-04-2019 09:35 • Ks. Stanisław Rząsa

Święto Bożego Miłosierdzia rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Włączmy się w jego obchody przez osobistą modlitwę oraz pomoc dla najbardziej potrzebujących organizowaną przez Caritas. 

II niedziela Wielkanocy - Święto Bożego Miłosierdzia - 28 kwietnia
28-04-2019 09:29 • Ks. Stanisław Rząsa

Spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem uczyniło z Apostołów szafarzy Bożej łaski. W imię Boże uzdrawiali ludzi ze słabości fizycznych i duchowych. Grupa mężczyzn i kobiet, zjednoczona wiarą w Chrystusa, stawała się lampą, której nie można ukryć pod łóżkiem, ale której też nikt nie chciał ukrywać. Potem przyszły prześladowania. Gdy wszyscy Apostołowie zginęli męczeńską śmiercią dla imienia Jezusa, pozostał jeszcze Jan. Nie wiemy, co myślał na wyspie Patmos o przyszłości Kościoła. Sam Chrystus przyszedł go umocnić i potwierdzić misję głoszenia odpuszczenia grzechów i życia wiecznego.

Przyjmijmy słowo Boże, „abyśmy wierzyli […] i wierząc, mieli życie w imię Jego”.


Poniedziałek Wielkanocny - 22 kwietnia
22-04-2019 20:31 • Ks. Stanisław Rząsa

Z dzisiejszych czytań możemy wywnioskować, że Pan Bóg zaplanował dla nas sądowy proces, w którym siedzimy na ławie przysięgłych i musimy wydać wyrok na podstawie relacji świadków o pustym grobie. Z jednej strony są kobiety, które poszły do grobu Pana Jezusa i miały wizję Aniołów, a potem widziały samego Chrystusa, dalej uczniowie, którzy widzieli Go żywego w kilku miejscach. Z drugiej strony mamy rzymskich strażników grobu oraz żydowskich arcykapłanów, którzy wydali Rzymianom Jezusa na śmierć i utrzymują, że Jego Ciało zostało wykradzione przez uczniów. Usłyszymy argumenty za i przeciw zmartwychwstaniu Chrystusa. Wysłuchajmy ich z uwagą, byśmy pochopnie nie wydali wyroku, bo tu chodzi o to, komu uwierzymy i jak ma wyglądać nasze dalsze życie.

Ofiary złożone na tacę, są przeznaczone na wsparcie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 21 kwietnia
20-04-2019 20:28 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzieje Apostolskie przypominają nam, że nie wystarczy poznać historii Jezusa Chrystusa, aby w Niego uwierzyć. Dopiero spotkanie z urzędowymi świadkami głoszącymi fakt zmartwychwstania, którzy legitymują się mandatem samego Chrystusa, sprawia, że człowiek przyjmuje dobrą nowinę o odpuszczeniu grzechów w imię Zmartwychwstałego. Sami Apostołowie dochodzili do tej rzeczywistości etapami, dlatego i nas zachęcają do podjęcia drogi do pustego grobu, abyśmy w końcu uwierzyli, że Jezus żyje. To spotkanie żyjącego Chrystusa według Świętego Pawła powinno być zachętą do nowego spojrzenia na całe nasze życie.

Dziękujmy Panu Bogu, że możemy tu być, słuchać Dobrej Nowiny i wyśpiewać uroczyste Alleluja.


Wielka Sobota - 20 kwietnia
20-04-2019 14:58 • Ks. Stanisław Rząsa

Wielką Sobotę, tradycyjnie w naszych kościołach, od wczesnych godzin porannych trwa święcenie pokarmów, czyli tradycyjnej „święconki” na wielkanocny stół. 

Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. Pamiętajmy o tym, uczestnicząc w obrzędzie błogosławienia potraw na stół wielkanocny. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa.

Wieczorem zapraszamy na liturgię Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna świętowanie Zmartwychwstania Pana. Stanowi ona centralny moment Triduum Paschalnego, a tym samym szczyt całego roku liturgicznego. To właśnie w Wielką Sobotę, w czasie wieczornej Mszy świętej Kościół już celebruje zwycięstwo Chrystusa nad grzechem, szatanem i śmiercią.


Wielki Piątek - 19 kwietnia
19-04-2019 14:56 • Ks. Stanisław Rząsa

Wielki Piątek to kolejny dzień Świętego Triduum Paschalnego. W tym dniu Kościół katolicki przypomina dzień zbawczej męki i śmierci Jezusa. W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje ofiary eucharystycznej, sprawowana jest natomiast Liturgia ku czci Męki Pańskiej. Jej porządek, pochodzący z najstarszej tradycji Kościoła, obejmuje: liturgię Słowa Bożego, adorację Krzyża i Komunię świętą. 

W Wielki Piątek zachowujemy post ścisły, czyli całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i spożycie tylko trzech posiłków w ciągu całego dnia, w tym jeden do syta. Powstrzymanie się od spożywania potraw mięsnych Kościół zaleca przedłużyć też na Wielką Sobotę. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do grobu Pańskiego. 


Wielki Czwartek - 18 kwietnia
18-04-2019 14:55 • Ks. Stanisław Rząsa

W Wielki Czwartek w naszej katedrze Ks. Arcybiskup wraz z kapłanami podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 10.00 dokona poświęcenia oleju krzyżma do sprawowania sakramentów świętych: chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich i oleju chorych do namaszczenia chorych. Kapłani odnowią przyrzeczenia złożone w dniu świeceń kapłańskich.

Od czwartkowego wieczoru rozpoczyna się obchód Triduum Paschalnego. Zapraszamy na Mszę Wieczerzy Pańskiej – pamiątkę Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa, a następnie na adoracyjne czuwanie z Panem Jezusem. 


Niedziela Palmowa - 14 kwietnia
14-04-2019 14:26 • Ks. Stanisław Rząsa

To zdumiewające, jak człowiek może potraktować tego, który słucha słowa Bożego. Atak skierowany przeciw prorokowi jest zaciekłą obroną własnej bezbożności. Pan Bóg jednak jest gotów przyjąć atak agresji, aby ją zwyciężyć darem bezinteresownej miłości. Sukces bezbożnego człowieka trwa krótko, bo potem objawia się zwycięstwo dobrego Boga. Czy starczy nam wyobraźni, by stanąć po stronie Pana Boga, po stronie posłusznego aż do śmierci Chrystusa? Agresja bezbożnego człowieka może przerazić okrucieństwem i premedytacją, ale to Chrystus jest Panem wszystkiego.

Umocnijmy dzisiaj naszą wiarę przez słuchanie opisu męki Pańskiej.


V niedziela Wielkiego Postu - 7 kwietnia
07-04-2019 12:11 • Ks. Stanisław Rząsa

Dlaczego człowiek skupia się na ważeniu grzechów? Dlaczego stara się odpowiedzieć na pytanie, czy wypełnił swoje obowiązki? Święty Paweł zwraca nam uwagę, że są to dylematy niewolnika albo sługi. Dylematy kogoś przymuszonego do pracy, którego serce jest przy zupełnie innych wartościach. Dlatego Apostoł cieszy się, że jego to już nie dotyczy, bo uwierzył w Chrystusa, który całkowicie zmienił jego życie, jego sposób oceny własnych działań, osiągnięć i podejście do osiągnięć innych. Wciąż brak mu doskonałości w spojrzeniu według Chrystusa na ludzkie życie, ale codziennie się w tym doskonali. Słuchając z uwagą dzisiejszych czytań, spróbujmy odpowiedzieć na pytanie: a jak jest ze mną?


I czwartek, piątek i sobota
04-04-2019 11:03 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W piątek nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa , a w sobotę oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Maryi – Matki Bolesnej.

Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05

© 2009 www.parafia.lubartow.pl