Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
17 niedziela zwykła 30 lipca
29-07-2017 11:26 • Ks. Stanisław Rząsa

Głównym tematem dzisiejszych czytań jest dar mądrości Bożej. Księga Królewska stawia przed nami postać Salomona, który jako młody, wstępujący na tron władca, prosi Pana Boga o mądrość. Chce być królem sprawiedliwym, dlatego prosi o dar, który pozwoli mu odróżniać dobro od zła. Wierność sprawiedliwości jest bowiem najważniejszym obowiązkiem króla. Mądrość w Nowym Testamencie utożsamiona jest ze zdolnością wytrwałego zabiegania o zdobycie królestwa Bożego, którego obrazem jest ewangeliczna perła oraz skarb ukryty w roli. Dlatego Święty Paweł w Liście do Rzymian powie, że chrześcijanin to człowiek, który nie lęka się o swoją przyszłość, ale z wiarą prosi Pana Boga, by przygotował go na jej przyjęcie.

Prośmy więc z wiarą, by Pan Bóg otworzył nasze serca na przyjęcie Jego słowa.


Odpust ku czci św. Anny
26-07-2017 10:19 • Ks. Stanisław Rząsa

Uroczystości odpustowe w Bazylice św. Anny:

Poniedziałek - 24 lipca Mszą św. na cmentarzu parafialnym o godz. 18.00. 

Wtorek - 25 lipca o godz. 18.00 Msza św. i procesja ulicami miasta – przewodniczy ks. Biskup Mieczysław Cisło. Podczas liturgii będzie poświęcenie nagrobnej tablicy księdza infułata Walentego Ligaja w jego 70 rocznicę przybycia do Lubartowa i objęcia parafii. 

Środa - 26 lipca główna uroczystość    

godz. 11.00 Suma Odpustowa celebrowana przez Ks. Biskupa Mieczysława Cisło. Pozostałe Msze Święte o godz. 7.30, 9.00 i 18.00. Msza św. z udziałem dzieci o godz. 9.00. 

Duszpasterze parafii św. Anny zapraszają do udziału w uroczystościach!

Lubartowskie Annowanie - 23 lipca
23-07-2017 10:08 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 23 lipca na placu przed Urzędem Miasta szósty zlot Anek - Lubartowskie Annowanie.

Początek spotkania o godz. 17.00. W programie koncerty i wiele imprez towarzyszących.

16 niedziela zwykła - 23 lipca
23-07-2017 08:35 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsze pierwsze czytanie i Ewangelia uczą nas prawdy o sprawiedliwości Bożej, która zostanie wymierzona w czasie, o którym zadecyduje Pan Bóg. Ewangeliczny obraz chwastu i pszenicy symbolizuje ludzi złych i dobrych, którzy żyją obok siebie. Kościół na ziemi obejmuje sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Dlatego chrześcijanin nie powinien nikogo potępiać, bo ostatecznego osądu dokona Pan Bóg po śmierci każdego z nas. Abyśmy jednak byli zdolni do nieustannego przebaczenia i pełnienia dobrych czynów, otrzymaliśmy Ducha Świętego, który modli się w nas i wstawia za nami u Pana Boga, o czym powie Święty Paweł w Liście do Rzymian.

Przyjmijmy z wiarą słowo Boże, które uzdolni nas, by nie osądzać innych, zanim nie dokona tego Pan Bóg.


15 niedziela zwykła - 16 lipca
16-07-2017 08:59 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsze teksty biblijne mówią o istocie słowa Bożego, które posiada moc przemiany świata. Jednak człowiek może go nie przyjąć. Jak deszcz, który nawadnia ziemię, ale niewykorzystany przez rolnika okazuje się bezużyteczny, tak również słowo Pana może zostać zlekceważone i nie wydać owocu. Człowiek wiary, który wsłuchuje się w słowo Boże i kształtuje według niego swoje życie, może być pewny obfitego plonu, nawet jeśli w danym momencie nie rozumie dokonujących się wydarzeń. Święty Paweł w Liście do Rzymian powie nawet, że choć ludzie nie mogą uniknąć cierpień na ziemi, a ucieczka przed nimi jeszcze bardziej wzmaga ich siłę, to tym, co pozwala nam zachować spokój, jest wiara, że Pan Bóg, zabierając nas do siebie, położy kres cierpieniu.

Otwórzmy nasze serca dla ziarna słowa Bożego, aby wydało w nas obfity owoc.


Wakacje
11-07-2017 10:59 • Ks. Stanisław Rząsa

Przeżywamy czas wakacji. Wszystkim wyjeżdżającym życzymy miłego wypoczynku. W okresie urlopów i wakacji nie zaniedbujmy tego wszystkiego co kształtuje naszą wiarę i miłość do Boga. Zwróćmy uwagę na nasze chrześcijańskie świętowanie niedzieli. Gdziekolwiek jesteśmy zatroszczmy się o udział w Eucharystii, bo jest to naszym obowiązkiem i znakiem rozpoznawczym nas chrześcijan.

Święto św. Benedykta - 11 lipca
11-07-2017 08:29 • Ks. Stanisław Rząsa

We wtorek, 11 lipca, przypada święto św. Benedykta (480-547), opata, patrona Europy. Założony przez niego zakon benedyktynów przyczynił się do znacznego pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Z tej racji papież bł. Paweł VI w 1964 roku ogłosił św. Benedykta głównym patronem Europy. Ora et labora – Módl się i pracuj! – to sposób św. Benedykta na dobre chrześcijańskie życie. Do Polski benedyktyni przybyli wraz ze św. Wojciechem (†997). Najbardziej znanym opactwem benedyktyńskim jest u nas Tyniec. Swoim pięknem przyciąga też niewielki benedyktyński klasztor w wielkopolskim Lubiniu. Warto te miejsca odwiedzić podczas letnich wędrówek. 

Piesza Pielgrzymka na Jasna Górę
09-07-2017 08:45 • Ks. Stanisław Rząsa

Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę to wydarzenie, które od dziesiątków lat mobilizuje tych, którzy chcą przeżyć szczególne rekolekcje w drodze, gdzie można połączyć trudy marszu z modlitwą w niezliczonych intencjach. W tym roku wyruszymy już 39. raz, przyświecać nam będzie hasło: „W szkole MB Fatimskiej".

Zachęcamy wiernych, szczególnie młodzież do udziału w pieszej pielgrzymce. Pomyślmy też o takiej formie przeżycia wakacyjnego czasu. 


14 niedziela zwykła - 9 lipca
09-07-2017 08:24 • Ks. Stanisław Rząsa

Powołaniem Narodu Wybranego było oczekiwanie na Mesjasza. Izraelici doświadczani licznymi niepowodzeniami wyczekiwali czasu pokoju i chwały, który miał nastać dzięki sprawiedliwemu i skromnemu królowi, przybywającemu na osiołku, a nie na koniu, jak dumni władcy tego świata. Prawdopodobnie zapowiedź ta stanowiła krytykę rządów kapłanów, którzy często niegodnie w tamtym czasie sprawowali władzę polityczną. Proroctwo z Księgi Zachariasza, będące orędziem nadziei, wypełniło się w osobie Jezusa, łagodnego i pokornego Baranka, który oddał swoje życie za życie świata. Dzięki temu otrzymaliśmy życie w Duchu Świętym, które wyraża się w postawach i czynach odpowiadających godności dziecka Bożego, o czym powie Święty Paweł w Liście do Rzymian.

            Prośmy Pana Boga, aby otworzył nasze serca na swoje słowo.


Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę - 2 lipca
02-07-2017 12:44 • Ks. Stanisław Rząsa

Organizujemy wyjazd dla nauczycieli i wychowawców na Jasną Górę 2 lipca. Wyjazd w niedzielę o godz. 4.00 z parkingu przy Bazylice św. Anny. Powrót po zakończonych uroczystościach. Opłata za przejazd autokarem 50 - 60 zł w zależności od ilości uczestników. Zapisy do 24 lipca u Ks. Stanisława tel 600 965 264 lub u Pani Barbary Walczak tel. 513 066 499. Podajemy Pesel do ubezpieczenia. Zapraszamy do udziału. 

13 niedziela zwykła - 2 lipca
02-07-2017 11:15 • Ks. Stanisław Rząsa

Ewangelia powie nam dzisiaj o solidarności Pana Jezusa z głosicielami Jego nauki oraz z tymi, którzy świadczą o niej pobożnym i prawym życiem. Misja takich ludzi jest kontynuacją działalności Pana Jezusa. Kto wspiera głosiciela Ewangelii w pracy misyjnej, pomaga samemu Chrystusowi, który na sądzie ostatecznym doceni najdrobniejszy gest miłości. Starotestamentalną zapowiedzią tej ewangelicznej postawy jest osoba Szunemitki z Księgi Królewskiej. Potrzeba serca skłoniła ją, by udzielić gościny prorokowi Elizeuszowi, za co została nagrodzona upragnionym potomstwem. Święty Łukasz w Liście do Rzymian doda, że przez chrzest dokonuje się moralna odnowa człowieka, która uzdalnia nas do postawy służby wobec bliźnich.

            Jako czyn miłosierdzia przyjmijmy z wiarą słowo, które Pan Bóg do nas kieruje.

 

Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl