Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Świętej Anny

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 18.00

Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
III Niedziela Adwentu - 14 grudnia
14-12-2014 09:47 • Ks. Stanisław Rząsa

Ewangelista Jan na przykładzie życia Jana Chrzciciela ukazuje nam dziś, jaką powinniśmy przyjąć postawę wobec przychodzącego Chrystusa. Jest to postawa ciągłego stawania w prawdzie, czyli pokora. Domaga się tego z kolei sam Mesjasz, który według słów proroka Izajasza z pierwszego czytania przychodzi z miłością, niosąc wybawienie od wszystkiego, co krępuje i niszczy. Idąc dalej za myślą dzisiejszej liturgii słowa, a zwłaszcza Listu św. Pawła, musimy uwierzyć, że jedynie życie w prawdzie i w bezgranicznym oddaniu się Bogu da szczęście i radość. Nie są to jednak tylko wartości powierzchowne, ale sięgające głębi zbawienia.

            Wsłuchajmy się zatem z radością w dzisiejsze słowo Boże, które niesie nadzieję.

Pośród was stoi Ten, którego nie znacie

ks. Paweł Siedlanowski

„Pośród was stoi Ten, którego nie znacie” – przypomina w III niedzielę Adwentu św. Jan Chrzciciel. Słowa proroka zachowują niezmienną aktualność także dzisiaj. Prawda o Bogu, który staje się człowiekiem, przez wieki była na różne sposoby zaciemniana. Dziś największym zagrożeniem dla niej jest szczelne otulenie w banał. Wydarzenie betlejemskie zostało opakowane tandetą, wypełnione gwiazdkowym zgiełkiem, komercyjnym jazgotem. Wielu z nas dało sobie wmówić, że tego dnia najważniejsza jest choinka i prezenty, suto zastawiony stół i standardowe rodzinne biesiady. Często nawet nie ma już w tym wszystkim miejsca na słowo „Jezus” – zapomniane i wzgardzone, a niejednokrotnie świadomie eliminowane z mainstraemu. – Gdzie jest ten nowo narodzony Chrystus? – pytają poszukujący, zabłąkani, zmęczeni bezsensownym pędem. – Pokażcie nam Boga! – wołają współcześni niewierni Tomasze. Chcieliby uwierzyć, ale sianko w betlejemskim żłóbku wydaje się zbyt trywialne, kolędy zanadto rzewne, a Pasterka długa i nudna. I jak tu przyjąć prawdę, że On – Wszechmocny i Przedwieczny – stał się jednym z nas?…

Do Bożego Narodzenia trzeba się dobrze przygotować. Święty Paweł wyznacza precyzyjnie ścieżkę: „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa” (1 Tes 5,16-24). To bardzo konkretne wskazania. One pozwolą wyjść poza banał, odnaleźć pokój, odkryć w stajence betlejemskiej miłość Stwórcy i realną obecność Jezusa. Pozwolić na to, aby On swoją łaską mógł nas przemienić i umocnić, pomóc nam poprostować splątane życiowe ścieżki. Przebieg tej wędrówki w Kościele określany jest jednym słowem: nawrócenie. Zaczyna się pokornym skłonem przed Bogiem, uznaniem swojej niewystarczalności i niemocy, wiedzie przez dobry rachunek sumienia i szczerą spowiedź, kończy się gotowością do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Pana i Króla swojego życia.

Modlimy się dzisiaj o mądrość otwartych oczu, o pokorę, abyśmy potrafili zobaczyć to, co jest ukryte pod powierzchnią pośpiechu i pustki, przeżyć prawdziwą radość z tego, że Bóg przychodzi.© 2009 www.parafia.lubartow.pl