Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Święto Św. Andrzeja Apostoła - 30 listopada
30-11-2017 08:41 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek, 30 listopada, przypada święto św. Andrzeja Apostoła. Był pierwszym uczniem powołanym przez Pana Jezusa, bratem św. Piotra. Tradycja głosi, że po zesłaniu Ducha Świętego udał się do Grecji, gdzie oddał życie za wiarę, ukrzyżowany głową do dołu. Pamiątką tego są tak zwane krzyże św. Andrzeja w kształcie litery „X”. Niech zgiełk andrzejkowych zabaw, jakie się w tym czasie organizuje, nie zagłuszy naszej modlitwy przez wstawiennictwo tego szczególnego patrona.


Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata - 26 listopada
26-11-2017 09:13 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę, 26 listopada, będziemy przeżywali uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Będzie to ostatnia niedziela przed Adwentem. Tradycyjnie uroczystość  Chrystusa Króla jest świętem Akcji Katolickiej. Organizacja ta, powołana przez papieża Piusa XI w roku 1928, zrzesza osoby pragnące promować i wprowadzać w życie społeczne nauczanie Kościoła w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna, prowadzona tak wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu. 

Ur. Chrystusa Króla Wszechświata - 26 listopada
26-11-2017 08:35 • Ks. Stanisław Rząsa

Księga Ezechiela ukazujący nam dziś obraz Pana Boga, jako pasterza zatroskanego o los swej trzody, został podjęty również przez ewangelistów. Święty Mateusz przedstawia Syna Człowieczego jako Boga i pasterza. Opis sądu ostatecznego stanowi podsumowanie nauki Chrystusa o miłości Pana Boga i bliźniego, bowiem sąd Boży będzie przebiegał w oparciu o miłość. Dla chrześcijanina fragment ten powinien być zachętą do refleksji nad własnym miejscem w społeczności Kościoła, gdyż pełnienie dzieł miłosierdzia lub ich zaniechanie wiąże się z decyzją  o swym wiecznym losie. Święty Paweł powie, że Syn Boży przyszedł na świat, aby wybawić ludzkość od grzechu i śmierci wiecznej, jednak nie dokona się to bez osobistego zaangażowania każdego człowieka.

Otwórzmy nasze serca na słowo Boże, które ma moc uzdolnić je do dokonywania czynów miłości wobec braci.


Zaproszenie na debatę społeczną - 22 listopada
22-11-2017 09:00 • Ks. Stanisław Rząsa

Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie i Burmistrz Miasta Lubartów zapraszają na debatę społeczną pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Spotkanie będzie środę o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzedu Miasta Lubarów.

Wspomnienie Ofiarowania NMP - 21 listopada
21-11-2017 09:15 • Ks. Stanisław Rząsa

We wtorek, 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Gdy Maryja miała trzy lata, rodzice, św. Joachim i św. Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi, ojcu św. Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Dla uczczenia tej tajemnicy z Jej życia od VIII wieku na Wschodzie, a od XIV wieku także na Zachodzie obchodzono specjalne święto. Dziś, wspominając tamto ofiarowanie, powinniśmy odnawiać w sobie pragnienie poświęcania się Panu Bogu i szukania Jego woli. To liturgiczne wspomnienie jest też okazją do szczególnej modlitewnej pamięci o siostrach klauzurowych, które swoje życie poświęcają przede wszystkim modlitwie.

33 niedziela zwykła - 19 listopada
19-11-2017 09:02 • Ks. Stanisław Rząsa

Czytania przedostatniej niedzieli roku liturgicznego ponownie koncentrują się na temacie mądrości. Księga Przysłów ukazuje ją jako doskonałą towarzyszkę życia człowieka. Autor przestrzega jednak, że celem mądrości nie jest gromadzenie teoretycznej wiedzy, ale zapewnienie powodzenia we wszystkich wymiarach życia człowieka. Wraża się ona w pracowitości, sprawiedliwości i trosce o ubogich. Jednak szczytem mądrości jest bojaźń Boża, gdyż dobra duchowe należy przedkładać nad wszystko inne na tym świecie. Dlatego poprzez dzisiejszą przypowieść o talentach Pan Jezus chce nam powiedzieć, że kto w oczach Pana Boga jest bogaty, tego Pan Bóg uczyni jeszcze bogatszym przy ostatecznej zapłacie. Kto jednak nie posiada skarbów, które mają wartość w niebie, na sądzie Bożym zostanie z niczym.

Otwórzmy się na dar słowa Bożego, aby być przygotowanym na dzień Pański, który – jak podaje Święty Paweł – nadejdzie dla wszystkich niespodziewanie.


32 niedziela zwykła - 12 listopada
12-11-2017 14:09 • Ks. Stanisław Rząsa

Starotestamentalne pojęcie mądrości, jako jedynej drogi prowadzącej do nieśmiertelności, utożsamiane było ze sprawiedliwością i uczciwością. Takie rozumienie było niewątpliwie krokiem w stronę świata pogańskiego, w którym mianem mądrości określano gromadzone przez ludzi i przekazywane z pokolenia na pokolenie praktyczne wskazania życiowe. Dotychczasowe spojrzenie na mądrość zostanie pogłębione przez nauczanie Pana Jezusa. W przypowieść o dziesięciu pannach utożsami On ją z czujnym oczekiwaniem na swoje powtórne przyjście, które wyraża się w zachowywaniu Bożych przykazań. Warto więc wziąć sobie do serca przesłanie Świętego Pawła, według którego mądry jest ten, kto wierzy w zmartwychwstanie.

Otwórzmy się na dar Bożej mądrość zawarty w słowie Bożym.


Święto Odzyskania Niepodległości -11 listopada
11-11-2017 09:39 • Ks. Stanisław Rząsa

W przyszłą sobotę, 11 listopada, przypada nasze narodowe Święto Niepodległości. Wspominając czas trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć o odrodzeniu się naszego narodu w wielu różnych wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny.

W naszym mieście tego dnia specjalną Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i o pokój na świecie będziemy sprawowali o godz. 10.30 w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Msza Święta będzie poprzedzona okolicznościowym programem artystycznym w wykonaniu młodzieży z II LO im. Piotra Firleja. Po Mszy Świętej przemarsz w asyscie Orkiestry Dętej OSP Lubartów do Klasztoru Ojców Kapucynów, gdzie będzie Apel Pamięci i złożenie kwiatów przed tablicą Marszałka Józefa Piłsudzkiego.

Dar odpustu dla zmarłych
08-11-2017 09:54 • Ks. Stanisław Rząsa

Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. 

31 niedziela zwykła - 5 listopada
05-11-2017 09:48 • Ks. Stanisław Rząsa

W pierwszym czytaniu usłyszymy naganę proroka Malachiasza skierowaną do starotestamentalnych kapłanów za zaniedbywanie obowiązków związanych z kultem oraz uchylanie się od moralnego przywództwa wobec Narodu Wybranego. Pan Bóg przez proroka wzywa ich do nawrócenia, przestrzegając, że jeśli nie odstąpią od lekceważenia kultu, zostaną wyrzuceni poza świątynię. Temat ten podejmuje również Pan Jezus, demaskując hipokryzję i próżność nauczycieli Pisma i faryzeuszy. Przestrzega jednocześnie swoich uczniów przed takim postępowaniem mówiąc, że osoby stojące na czele wspólnoty powinny traktować swoją misję jako służbę, a nie wyróżnienie. Święty Paweł powie również, że uczeń Chrystusa powinien charakteryzować się skromnością i pokorą wobec wspólny, której służy.

Wypełniając obowiązek kultu Bożego, otwórzmy nasze serca na przyjęcie słowa Bożego.


I piątek i I sobota miesiąca
03-11-2017 14:53 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada też pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W naszych modlitwach przed wystawionym Najświętszym Sakramentem będziemy przepraszać Serce Boże za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. W sobotę powierzymy nasze wspólnoty parafialne, tych żyjących, ale również tych, którzy odeszli już do domu Pana, Tej, która jest naszą Królową, Matką Miłosierdzia, Pośredniczką. Zachęcam wszystkich do skorzystania z sakramentu pokuty w tych dniach, zwłaszcza że z daru odpustu możemy skorzystać tylko z czystym sercem, wolnym od grzechów i wszelkich przywiązań.

Dzień Zaduszny - 2 listopada
02-11-2017 14:48 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek, 2 listopada, który jest jednocześnie pierwszym czwartkiem miesiąca, wspomiamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, przeżywając tak zwany Dzień Zaduszny.  Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.


Msze Święte na lubartowskich cmentarzach
01-11-2017 12:17 • Ks. Stanisław Rząsa

Msza św. w dniu 01 i 02 listopada będzie odprawiana:

- na cmentarzu parafialnym o godz. 12.00. Po Mszy św. procesja z modlitwą za zmarłych.

- na cmentarzu komunalnym o godz. 10.00. Procesja z modlitwą za zmarłych 2 listopada o godz. 9.30.

Uroczystość Wszystkich Świętych - 1 listopada
01-11-2017 11:54 • Ks. Stanisław Rząsa

Niezliczony tłum zbawionych przedstawiony w apokaliptycznej wizji to ludzie, którzy przeszli próbę wiary i okazali wytrwałość w ucisku. Następnie, dzięki zbawczej krwi Baranka weszli do chwały i mogą stać przed obliczem Pana Boga, doświadczając błogosławieństw, o których powie dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii. Chociaż zbawienie dokonuje się dzięki ofierze Chrystusa, konieczna jest współpraca człowieka z łaską Bożą. Dlatego autor Apokalipsy zwraca uwagę na pracę, którą musi wykonać człowiek, jeśli chce, aby jego dusza na nowo stała się czysta. Tym, co ją oczyszcza, jest Krew Baranka. Nie będzie ona jednak skuteczna, jeśli człowiek pozostanie bierny i świadomie odrzuci zbawienie. 


Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl