Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Święto Nawiedzenia NMP - 31 maja
31-05-2022 14:21 • Ks. Stanisław Rząsa

We wtorek, 31 maja, przypada liturgiczne święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Będziemy wpatrywali się w Maryję, która spieszy do swojej krewnej Elżbiety, będziemy prosili o wrażliwość na potrzeby innych dla wszystkich uczniów Chrystusa.

Wniebowstąpienie Pańskie - 29 maja
29-05-2022 14:04 • Ks. Stanisław Rząsa

Jezus, rozstając się ze swoimi uczniami i błogosławiąc ich, wstępuje do nieba. Zapewnia ich, że również po swoim odejściu zawsze będzie im towarzyszył i wspierał ich swoją mocą, by zdołali świadczyć o Nim. Wniebowstąpienie jest uwielbieniem i wywyższeniem Syna Bożego. Kiedy Pan wstąpił do nieba, zaniósł do Ojca nasze człowieczeństwo, które przyjął w łonie Matki Dziewicy, i nigdy już go nie porzuci. Mamy utkwić w Nim naszą nadzieję, która stanowi dla człowieka moc pośród cierpień, doświadczeń i przeciwieństw. Nadzieja na niebo, do którego nikt z nas nie może wejść wyłącznie o własnych siłach, wynika z przyjęcia w swoim życiu Jezusa, który prowadzi nas do radości swego Ojca.

Wsłuchajmy się w słowo Boże, aby ożywić w sobie tęsknotę za niebem.


Odpust w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego - 29 maja
29-05-2022 09:17 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 29 maja przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, odpust w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na osiedlu Kopernika. Suma odpustowa o godz. 12.00. Odprawi ją Ks. Kanonik Tadeusz Klej. Pozostałe Msze Święte o godz. 7.30, 10.30 i 17.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

Dzień Matki - 26 maja
26-05-2022 09:15 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek, 26 maja, przypada Dzień Matki. Pamiętajmy tego dnia o naszych mamach. W naszych świątyniach będziemy modlić się za wszystkie mamy, żyjącym wypraszać Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej, a dla zmarłych łaskę życia wiecznego. Zapraszamy do modlitwy!

6 Niedziela Wielkanocna - 22 maja
21-05-2022 09:33 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejszy fragment Dziejów Apostolskich zawiera ustalenia Soboru Jerozolimskiego, który miał miejsce w roku 49/50 w Jerozolimie. Potwierdza to prawdę, że Kościół od samego początku był wyczulony na różnego rodzaju błędne nauki. Powodem tego był niepokój i podziały. Czasami głosicielami fałszywych twierdzeń mogą okazać się osoby uważane za autorytety. W takich sytuacjach potrzeba wiele ostrożności, umiejętności rozeznawania i konfrontacji niepewnych twierdzeń z Pismem Świętym i nauczaniem Kościoła. W takim wypadku kluczową rolę pełni wsłuchiwanie się w natchnienia Ducha Świętego, który czuwa nad Kościołem i wskazuje mu drogę zbawienia.

Wsłuchajmy się w słowo Boże, aby z tego najczystszego źródła zaczerpnąć prawdę o zbawieniu.


5 Niedziela Wielkanocna - 15 maja
15-05-2022 09:03 • Ks. Stanisław Rząsa

Znakiem rozpoznawczym wspólnoty uczniów Jezusa jest wzajemna miłość, na którą istnieje ogromne zapotrzebowanie w świecie. Jest to jednocześnie najważniejsze apostolstwo, jakie chrześcijanie mogą spełniać na świecie, i najlepsze świadectwo wiary. Nowe Prawo, które jako swoją ostatnią wolę Jezus daje w Wieczerniku, stanowi również znak jedności we wspólnocie wierzących. Jest nie tyle wynikiem poświęcenia się dla innych, co raczej najgłębszym pragnieniem serca i osobistym zyskiem dla kogoś, kto kocha. Każdy człowiek odnosi bowiem korzyść, gdy jest kochany. Jednak największą korzyść odnosi ten, kto kocha innych, dając im siebie, na wzór Jezusa.

Wsłuchani w słowo Boże pobudźmy nasze serca do wzajemnej miłości.


4 Niedziela Wielkanocy - 8 maja
08-05-2022 11:24 • Ks. Stanisław Rząsa

Dla Boga każdy człowiek jest kimś konkretnym, a nie przypadkowo spotkanym anonimem. Tę prawdę potwierdza Jezus, który w odpowiedzi na pytanie o swoją mesjańską tożsamość mocno podkreśla żywą relację ze swymi owcami. Relacja ta opiera się na współdziałaniu. Z jednej strony owce słuchają głosu Pasterza i idą za Nim. Z drugiej natomiast Pasterz zna je po imieniu i obdarza życiem wiecznym. Jezus jako Dobry Pasterz oczekuje od swoich owiec gotowości słuchania Jego głosu i pójścia za Nim. W ten sposób Ewangelista uświadamia nam głęboką prawdę o konieczności współpracy człowieka z Bogiem w dziele zbawienia.

Pozwólmy, aby słowa Dobrej Nowiny przeniknęły do naszych serc.


I czwartek, piątek i sobota
05-05-2022 11:35 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:

- czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uświęcenie kapłanów oraz o nowe powołania

- piątek nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i okazja do spowiedzi św.

- sobota wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej.

Zakład Rehabilitacji Leczniczej
05-05-2022 08:46 • Ks. Stanisław Rząsa

Zakład Rehabilitacji Leczniczej utworzony w Centrum Pomocy "Otoczmy troską życie" im Karola Wojtyły, przy Parafii Wniebowstapienia Pańskiego, Lisów 2D  zaprasza do korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych i konsultacji medycznych. Mamy podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na rehabilitację ambulatoryjną, a od 2017 r. na rehabilitacje domową. Oferujemy także na bieżąco zabiegi komercyjne.

Zakład Rehabilitacji czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 19.00

tel. 81 851 44 34 lub 721 555 300

http://zrl.centrumpomocylubartow.pl/

Bezpłatna rehabilitacja dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności.

Wspomnienie Św. Floriana Patrona Staży Pożarnej - 4 maja
04-05-2022 12:34 • Ks. Stanisław Rząsa

W środę przypada Wspomnienie św. Floriana Patrona Straży Pożarnej.

Z tej okazji Msza Święta w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie. Zapraszamy Straże Pożarne z powiatu lubartowskiego oraz sympatyków pożarnictwa do wspólnej modlitwy o godz. 18.00.

Ur. NMP Królowej Polski - 3 Maja
03-05-2022 11:32 • Ks. Stanisław Rząsa

We wtorek, 3 maja, przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej ojczyzny. To także kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Zapraszamy na wspólną modlitwę do naszych świątyń, aby przez wstawiennictwo Królowej Polski wypraszać Bożą opiekę dla całego naszego narodu, szczególnie dar jedności i wzajemnego szacunku. Msza Świętą w intencji Ojczyzny w Bazylice św. Anny o godz. 10.30.

Nabożeństwa majowe
02-05-2022 12:04 • Ks. Stanisław Rząsa

Rozpoczynamy miesiąc maj, w którym w sposób szczególny będziemy oddawać cześć Matce Zbawiciela. Serdecznie zapraszamy do naszych świątyń, aby śpiewem Litanii loretańskiej wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w naszych codziennych potrzebach. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach majowych w kościele, zachęcamy do modlitwy przy przydrożnych kapliczkach oraz domach rodzinnych.

Dzień Flagi Narodowej - 2 maja
02-05-2022 11:30 • Ks. Stanisław Rząsa

2 maja, przypada Dzień Polonii oraz Dzień Flagi Narodowej. W modlitwie pamiętajmy o naszych rodakach mieszkających poza granicami ojczyzny. Nie zapomnijmy także wywiesić flagi narodowej.

3 Niedziela Wielkanocy - 1 maja
01-05-2022 11:25 • Ks. Stanisław Rząsa

Podstawowym zadaniem i obowiązkiem ucznia jest głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie. Apostołowie są świadomi, że represje, nakazy i zakazy osób i gremiów zarządzających świątynią nie mogą ich powstrzymać od tego zadania. Z odwagą dają świadectwo o Chrystusie i twierdzą, że najwyższym kryterium ich postępowania jest wola Boża. Postawy ucznia Jezusa nie można odłączyć od miłości do Niego. Nie chodzi tylko o słowne wyznanie, ale o to, co wypełnia się w życiu. Pokazał to kryzys, który przeżył Apostoł Piotr. Tylko z miłości można dzielić z Panem odrzucenie, cierpienie, śmierć i uznać Jego życie, którym nas obdarza, za ważniejsze od naszego własnego.

Z uwagą wsłuchajmy się w słowo Boże, aby odpowiedzieć miłością na Bożą miłość.


Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05

© 2009 www.parafia.lubartow.pl