Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
13 niedziela zwykła - 30 czerwca
30-06-2013 11:23 • Ks. Stanisław Rząsa

Powołany przez Eliasza na proroka Elizeusz żegna się z rodzicami, potem z przyjaciółmi w pracy, urządzając im pożegnalny obiad, następnie staje się sługą proroka, by po nim przejąć jego misję. Wielka tajemnica Bożego powołania wpisana w rytuał ludzkich zachowań. Etapowe odkrywanie Bożego planu dla mojego życia. Pan Jezus ostrzega, że na tej drodze nie wolno się cofać, a nawet oglądać za siebie, bo wtedy utraci się całkowicie perspektywę ukazaną przez łaskę. Boże życie we mnie wymaga spojrzenia na to, czego chce Duch, wymaga wytrwałości, a wtedy człowiek doświadcza wolności dziecka Bożego, czegoś, co nie da się opisać. Tego trzeba doświadczyć.

Kto z nas, pod wpływem słowa Bożego, chce odkryć to, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują?


Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła - 29 czerwca
29-06-2013 15:50 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę, 29 czerwca, przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Zaczniemy ją celebrować już w piątek, 28 czerwca, uroczystą wieczorną Mszą Świętą wigilijną o godzinie …, w samą uroczystość Eucharystia o godzinie … W kalendarzu liturgicznym czcimy ich razem, bo są dwoma wielkimi filarami, na których wsparty jest Kościół rzymski. Tradycja głosi, że ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu będziemy polecać Bożej opiece wszystkich wierzących, zwłaszcza pasterzy Chrystusowej Owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy również papieża Franciszka – Piotra naszych czasów. 

Zapraszamy do naszych światyń!

Uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela - 24 czerwca
24-06-2013 15:47 • Ks. Stanisław Rząsa

W poniedziałek, 24 czerwca, przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi. W Litanii do wszystkich świętych jest wymieniany na pierwszym miejscu, zaraz po Maryi. To wielki nauczyciel i świadek Bożej Prawdy, który za nią był gotów oddać życie. Ciesząc się narodzinami świętego Jana Chrzciciela, warto zastanowić się nad swoim życiem, nad zgodnością naszych czynów, słów i postaw z wyznawaną przez nas wiarą i pobożnością. Czy jako chrześcijanie możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy solą dla ziemi? Warto sobie na to pytanie w cichości serca odpowiedzieć!

12 niedziela zwykła - 23 czerwca
23-06-2013 15:40 • Ks. Stanisław Rząsa

Centralna pozycja Chrystusa w życiu osobistym człowieka jest objawem prawdziwej pobożności. Święty Paweł nazywa to przyobleczeniem się w Chrystusa. Jednak jesteśmy skłonni uważać, że owszem, to może dotyczyć osób konsekrowanych, ale żeby tak każdego ochrzczonego – to lekka przesada. Wobec takiej postawy Chrystus mówi: „Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”. Aby stać się dziedzicem królestwa niebieskiego, potrzeba jasno się określić, by nie płakać za późno. Dzisiaj po raz kolejny Bóg woła nas po imieniu i pyta: za kogo uważasz Jezusa Chrystusa?

Dziś obchodzimy Dzień Ojca. Naszą modlitwa obejmujemy wszystkich ojców naszej parafii, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny.


11 niedziela zwykła - 16 czerwca
16-06-2013 14:28 • Ks. Stanisław Rząsa

Wiara człowieka nierozdzielnie łączy się z moralnością. Kto twierdzi, że wierzy w Boga, nie może równocześnie zachowywać się tak, jakby Go nie było. Niestety, dychotomia wiary i moralności na przestrzeni wieków ciągle się objawiała. Bóg wie, że jesteśmy grzesznikami i dlatego swego Syna Jednorodzonego wydał za nas na krzyż, aby mocą swojej ofiary oczyścił nas od grzechów. Niestety, ciągle łatwiej zauważyć grzech drugiego, a nie swój własny. Dlatego czasem Bóg nas lekko potrząsa, abyśmy obudzili się z błogiego letargu własnej doskonałości, która raczej przypomina grób pobielany. Słowo Boże ma moc osądzić każdego z nas, skorzystajmy z tej okazji, gdy za chwilę będzie ono proklamowane w czasie tej liturgii.

10 niedziela zwykła -9 czerwca
09-06-2013 14:44 • Ks. Stanisław Rząsa

To, czego Bóg przez proroka Eliasza oszczędził wdowie w Sarepcie sydońskiej i czego przez Jezusa oszczędził wdowie z Nain, nie oszczędził Maryi. Przeżycie śmierci dziecka jest wyjątkowym doświadczeniem dla matki. Ewangelista powie: „Na jej widok Pan użalił się nad nią”. To wskrzeszenie zmarłego chłopca jest zapowiedzią, że Bóg w niebie otrze każdą naszą łzę. Jak On zwyciężył śmierć, tak i my przez Niego będziemy mieli udział w zmartwychwstaniu. Ta prawda z całą mocą została objawiona przez Chrystusa Świętemu Pawłowi, dlatego radykalnie zmienił swoje życie i z radością je poświęcił na głoszenie Dobrej Nowiny po całym świecie. Z uwagą słuchajmy, co Pan chce dzisiaj objawić nam przez swoje słowo.


Zakończenie Oktawy Bożego Ciała
06-06-2013 14:50 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek, 6 czerwca, zakończenie oktawy uroczystości Bożego Ciała. W tym dniu przypada też rocznica uroczystej beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Przez wstawiennictwo tego polskiego Błogosławionego ostatnich czasów będziemy prosić o sprawiedliwość społeczną w naszej Ojczyźnie oraz o mądrość i roztropność dla rządzących naszym narodem.

IX niedziela zwykła - 2 czerwca
02-06-2013 14:02 • Ks. Stanisław Rząsa

Król Salomon modlił się do Boga o życzliwe wysłuchanie próśb cudzoziemców, aby poznali Jego wszechmoc i w ten sposób dowiedzieli się, że jest On Bogiem Jedynym. Później dopiero kapłani skodyfikowali całe Prawo i to, co do zbawienia każdemu Izraelicie jest potrzebne. W konsekwencji rosła przepaść między przestrzegającymi Prawa Żydami a cudzoziemcami. Stąd Święty Paweł, który całą swoją młodość poświęcił na studiowanie Prawa, z taką jasnością przyjął dzieło zbawienia Chrystusa Pana i ogłosił je cudzoziemcom – poganom. Wiara w Chrystusa, którą Pan wychwala u setnika, jest najpewniejszą drogą do zbawienia. I tę wiarę głosi Święty Paweł. Nie ma potrzeby, by poganie, którzy uwierzyli w Chrystusa, przestrzegali Prawa Starego Przymierza. Z radością przyjmijmy tę Ewangelię.


Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05

© 2009 www.parafia.lubartow.pl