Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
26 niedziela zwykła - 30 września
30-09-2018 10:09 • Ks. Stanisław Rząsa

Wszyscy jesteśmy powołani do czynienia dobra, do pomnażania darów, których Pan Bóg nam udzielił. Nie jest to tylko zadanie, domen  a wybranych osób. Mojżesz i Jezus ganią pojawiającą się w ludziach zazdrość. Jednocześnie dzisiejsze słowo Boże kładzie nacisk, by nie stawać się dla innych powodem zgorszenia czy przykładem niegodziwości.

Słuchając i rozważając biblijne perykopy tej niedzieli, módlmy się razem z psalmistą, byśmy byli wolni od wszelkiego występku.


25 niedziela zwykła - 23 września
23-09-2018 11:21 • Ks. Stanisław Rząsa

Zestawiając dzisiejsze drugie czytanie z Ewangelią, znajdujemy odpowiedź, co pomaga, a co przeszkadza w byciu blisko Pana Boga. Pycha, zazdrość i różne żądze powodują nasze zamknięcie na Boga, natomiast otwartość, szczerość, prostota, pokora i uczciwość – cechy, które łatwo odnaleźć u małego dziecka – pozwalają odkrywać Bożą obecność i działanie w życiu. Nie bójmy się tych przymiotów odnajdywać w sobie, bo wtedy rzeczywiście Pan Bóg ujmie się za nami i przyjdzie nam z pomocą.

Słuchajmy z uwagą słowa Bożego.


24 niedziela zwykła - 16 września
16-09-2018 09:45 • Ks. Stanisław Rząsa

Prorok Izajasz, mówiąc w pierwszym czytaniu o cierpieniach sługi Pańskiego, zapewnia jednocześnie o Bożej opiece i wsparciu w czasie próby. Wypełnienie prorockiej zapowiedzi następuje w osobie i dziele dokonanym przez Pana Jezusa, który przygotowuje swoich uczniów na zbawcze wydarzenia, na swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. By dobrze to wszystko zrozumieć, trzeba pójść za Jezusem, naśladować Go i być gotowym dla Niego oddać wszystko, nawet życie.

Niech zatem pytanie z dzisiejszej Ewangelii dotyczące tożsamości Chrystusa brzmi nieustannie w naszych uszach, a Jakubowe pouczenia z drugiego czytania pobudzają nas do potwierdzania słownych deklaracji i wyznawanej wiary przez uczynki miłości.


Święto Podwyższenia Krzyża Świętego - 14 września
14-09-2018 12:49 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek będziemy przeżywać święto Podwyższenia Krzyża świętego. Zachęcamy, aby w tym dniu uczcić krzyż, znak męki i zwycięstwa Chrystusa. 

23 niedziela zwykła - 9 września
09-09-2018 12:46 • Ks. Stanisław Rząsa

Prorok Izajasz zapowiada cudotwórcze działanie Boga w czasach mesjańskich. Publiczna działalność Pana Jezusa i Jego liczne uzdrowienia, jak przywrócenie słuchu i mowy głuchoniememu, o którym usłyszymy w Ewangelii, stanowią tego wypełnienie.

Niech effatha z dzisiejszej Ewangelii zabrzmi mocno również w naszym sercu. Otwórzmy je na potrzeby każdego człowieka. Otwórzmy je również na słowo Boże i Jego działanie w naszym życiu.


I piątek miesiąca - 7 września
07-09-2018 10:23 • Ks. Stanisław Rząsa

W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy szczególnie dzieci i młodzież do skorzystania z sakramentu pojednania i przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zapraszamy również do rozpoczęcia nabożeństwa dziewięciu pierwszych piątków. Pan Jezus związał z tym nabożeństwem szczególne obietnice dla wiernych czcicieli Jego Serca.

I czwartek miesiąca - 6 wrzesnia
06-09-2018 10:24 • Ks. Stanisław Rząsa

W pierwszy czwartek miesiąca podczas modlimy się o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne.

Nowy Rok Szkolny - 3 wrzesnia
03-09-2018 10:26 • Ks. Stanisław Rząsa

W poniedziałek rozpoczynamy Nowy Rok szkolny dla dzieci i młodzieży. Podczas Mszy Świętej odprawianej w naszych świątyniach pragniemy wypraszać pomoc Maryi, Stolicy Mądrości, dla uczniów, nauczycieli, katechetów, rodziców i wszystkich zatroskanych o wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia. Zapraszamy do wspólnej modlitwy

22 niedziela zwykła - 2 września
02-09-2018 10:20 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsza niedzielna liturgia słowa kieruje naszą uwagę na potrzebę zachowywania Bożego prawa i Jego nauki. Mówi o tym Mojżesz do Izraelitów mających wkrótce wejść do ziemi obiecanej i powtarza to Jezus swoim uczniom, ale również zebranym wokół Niego uczonym w prawie i faryzeuszom. Jednocześnie piętnuje zwyczaje, które sprzeciwiają się Bożemu prawu. Pan Jezus, a także Jego uczeń i krewny, św. Jakub, w drugim czytaniu przypominają, że o wiele ważniejsza od słuchania nauk jest ich realizacja w życiu codziennym.

Przyjmijmy zatem słowo, które kieruje dziś do nas Pan Bóg, bo ono ma moc zbawić nasze dusze i wprowadzajmy je w czyn.


Pielgrzymka do Wąwolnicy - 1 września
01-09-2018 19:43 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę o godzinie 7.30 z Bazyliki św. Anny wyruszy tradycyjna pielgrzymka do Wąwolnicy. Tematem pielgrzymki są słowa: „Maryja Oblubienica Ducha Świętego”. Część trasy będzie przemierzana autokarem. Opłata za autokar i ubezpieczenie – 10 zł. będzie zbierana w autokarze. Pielgrzymka zakończy się Mszą Święta o godzinie 18.00. Zapraszamy do udziału!

Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04

© 2009 www.parafia.lubartow.pl