Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Niedziela Świętej Rodziny - 27 grudnia
27-12-2020 19:37 • Ks. Stanisław Rząsa

Życie i modlitwa ściśle splatają się ze sobą, o czym przypominają nam dziś czytania.Dialog małżonków Abrahama i Sary z Bogiem zmienia ich życie. Bezpłodna Sara staje się matką, mimo podeszłego wieku, a Abraham ojcem licznego narodu.Rodzice Jezusa przynoszą Go do świątyni i przedstawiają Panu, zgodnie z żydowskim zwyczajem. Kiedy rodzina powierza swe sprawy Panu Bogu, staje się Nim silna.

Wysłuchajmy słowa Bożego, aby ono nas kształtowało, abyśmy nabierali Bożej mocy i mądrości, żyjąc każdego dnia w Jego łasce.


Uroczystość Św. Szczepana - 26 grudnia
26-12-2020 17:19 • Ks. Stanisław Rząsa

Liturgia słowa czytana w święto Świętego Szczepana, pierwszego męczennika, ukazuje rozdźwięk między pełną miłości Bożą wizją człowieka i świata a naszą, ludzką wizją. Szczepan żył według Ducha Bożego. Siła Szczepana jest w Chrystusie, w słuchaniu Ducha Świętego i wiernym trwaniu przy Panu. Pierwszy męczennik tak w życiu, jak i w chwili swej śmierci modlił się  jak Chrystus, ofiarowując siebie i przebaczając swoim oprawcom.

Wsłuchajmy się w słowo Boże i pozwólmy mu kształtować nasze serca, abyśmy byli ludźmi prawdziwie Bożymi.


Narodzenie Pańskie - 25 grudnia
25-12-2020 16:58 • Ks. Stanisław Rząsa

Liturgia słowa na dzień Bożego Narodzenia niesie nam radość. Jak wskazuje prorok Izajasz, przynosi ją Anioł Boży, który objawia nam przyjście Syna Bożego na świat. Autor Listu do Hebrajczyków przypomina, że Pan Bóg przemawiał do nas wielokrotnie i na różne sposoby, a w końcu przemówił do nas przez swego Syna – Jezusa Chrystusa.Pan Jezus jest naszym życiem, światłością, bezwarunkową miłością, którą Pan Bóg obdarza każdego z nas.Przyjmijmy więc całym sercem to, co Pan Bóg chce nam dzisiaj powiedzieć.

Uradujmy się słowem Bożym, aby ono nas uzdrowiło, odnowiło i uświęciło.


Wigilia Bożego Narodzenia - 24 grudnia
24-12-2020 12:00 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. Zanim zasiądziemy do wieczerzy, zadbajmy nie tylko o zachowanie tradycji postnego posiłku, lecz przede wszystkim, przez wspólną modlitwę, czytanie opisu narodzenia z Ewangelii św. Łukasza oraz łamanie się opłatkiem, stwórzmy w swoich domach przestrzeń, by Bóg mógł zagościć w naszym życiu. Zapraszamy do przeżycia pasterki. Zgodnie z tradycją naszych ojców będziemy się dzielić radością z Bożego Narodzenia.

IV Niedziela Adwentu - 20 grudnia
19-12-2020 11:02 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartą niedzielę Adwentu słowo Boże przypomina nam o Bożych obietnicach, które zawsze przewyższają ludzkie wyobrażenia. Król Dawid, pełen wdzięczności i prostoty serca, chciał wybudować świątynię dla Arki Pana. Pan Bóg, patrząc na jego serce, obiecał mu wspaniałego potomka, o jakim nie mógłby nawet marzyć. Maryja nie zawahała się odpowiedzieć na słowa anioła podczas zwiastowania: „Niech mi się stanie!”. W pełnym zaufaniu przyjęła wolę Bożą, choć jej do końca nie rozumiała.

Wysłuchajmy z miłością słowa Bożego.


Urodziny Papieża Franciszka - 17 grudnia
17-12-2020 09:20 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek 17 grudnia przypada 84. rocznica urodzin papieża Franciszka.

Polecajmy opiece Opatrzności Bożej naszego papieża i jego posługę Kościołowi oraz prośmy Ducha Świętego o towarzyszenie Ojcu Świętemu.

III Niedziela Adwentu - 13 grudnia
13-12-2020 09:12 • Ks. Stanisław Rząsa

Dziś Pan Bóg przez swoje słowo chce nas w szczególny sposób napełnić radością. Nasza radość ma swoje źródło w Chrystusie. Na Niego wskazuje Święty Jan Chrzciciel, mówiąc: „Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie”.

Czytanie z Księgi Izajasza zawiera słowa, które Pan Jezus odniósł wprost do siebie w synagodze w Nazarecie, i radość prorocką z powodu nadejścia Mesjasza. Do radości zachęca nas też Święty Paweł w Liście do Tesaloniczan, w którym daje wskazówki, jak zachować Bożą radość serca w codzienności.

Pozwólmy słowu Bożemu rozradować nasze serca.


Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - 8 grudnia
08-12-2020 12:12 • Ks. Stanisław Rząsa

Liturgia słowa, przygotowana na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, podkreśla Jej rolę w dziele Bożym. Księga Rodzaju przypomina dramatyczną sytuację człowieka, który popełnił grzech. Adam ukrywa się przed Panem Bogiem, obarczając winą Ewę. Znaleźliśmy jednak łaskę u Pana Boga. Przez Maryję, która zechciała słuchać słowa Bożego, być mu posłuszną i przyjąć trud macierzyństwa, które zmieniało, a nawet komplikowało Jej ludzkie plany. Chrystus odnawia w sercach ludzkich obraz Pana Boga, przywraca i uzdrawia zniszczoną przez grzech relację miłości.

Pozwólmy działać słowu Bożemu w naszych sercach, aby ono je przemieniało. Aby przeprowadziło od dramatu grzechu do przyjęcia zbawienia. Aby miłość Boża zajaśniała w nas pełnym blaskiem. Zapraszamy do udziału we Mszy Świętej.


II Niedziela Adwentu - 6 grudnia
06-12-2020 10:26 • Ks. Stanisław Rząsa

Słowo Boże chce dziś dotknąć naszych serc, bo łaska Boża wkracza w nasze życie. Ścieżki naszego życia powinny być prostowane, a serca otwarte na Boże pocieszenie, o czym mówią nam dziś prorok Izajasz i Święty Jan Chrzciciel. Pan Bóg chce być z nami wszędzie, a zwłaszcza tam, gdzie wzmógł się grzech, gdzie człowiek cierpi, nie czuje się pewnie.

Wsłuchajmy się teraz w słowo Boże, aby ono nas przygotowało na spotkanie z Panem dzisiaj, w dniu naszej śmierci i w wieczności. Zapraszajmy Pana Boga do naszych serc, abyśmy wiernie szli za Nim.


I sobota miesiąca - 5 grudnia
05-12-2020 10:40 • Ks. Stanisław Rząsa

W pierwszą sobotę miesiąca, przypadającą w tym tygodniu, okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i znieważenia.

I piatek miesiąca - 4 grudnia
04-12-2020 10:38 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek 4 grudnia przypadnie pierwszy piątek miesiąca. To okazja do szczególnej modlitwy wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy osobiste i świata. Okazja do spowiedzi świętej w czasie Mszy św. i adoracji. 4 grudnia to także Dzień Modlitw w Intencji Bezrobotnych. Za wstawiennictwem św. Barbary, patronki ludzi pracy, wspierajmy modlitwą wszystkich poszukujących pracy.

I czwartek miesiąca - 3 grudnia
03-12-2020 10:37 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypadnie pierwszy czwartek miesiąca. Pragniemy się modlić o nowe, święte i liczne powołania do służby Bożej. Ogarnijmy modlitwą wszystkich znanych nam kapłanów, siostry zakonne, zakonników i osoby konsekrowane, których świadectwo życia i miłości Boga i bliźniego jest dla nas pięknym znakiem.

W Kościele powszechnym obchodzimy Dzień Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej. Pamiętajmy o misjonarzach duchownych i świeckich, wspierajmy ich duchowo i materialnie oraz prośmy o nowe powołania, by nigdy nie zabrakło głosicieli Dobrej Nowiny.

Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl