Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Koronka na ulicach miast - 28 wrzesnia
28-09-2017 14:17 • Ks. Stanisław Rząsa

Koronka na ulicach miast świata to coroczne wydarzenie, które w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny skupia tysiące ludzi na całym świecie. Od dziewięciu lat 28 września spotykamy się o godzinie 15.00 na skrzyżowaniach i placach naszych miast i miasteczek, by wspólnie odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
W czwartek, 28 września 2017 r., po raz kolejny zapraszamy o godz. 15.00 do wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast i miejscowości. „Iskra Bożego Miłosierdzia” rozpala kolejne miasta i miejscowości w Polsce i świecie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy o miłosierdzie dla świata całego również na ulicach Lubartowa.


V Festiwal Muzyki Kameralnej SEMPRE - 24 września
24-09-2017 17:22 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 24 września na godz.16.00 zapraszamy do Bazyliki św. Anny na V Festiwal Muzyki Kameralnej „Sempre”. W  programie kompozytorzy muzyki barokowej: J.S. Bach, G.F. Haendel, K.F. Abel, H.I. Biber.

25 niedziela zwykła - 24 wrzesnia
24-09-2017 12:27 • Ks. Stanisław Rząsa

Prorok Izajasz podkreśla w pierwszym czytaniu, że zamysły i plany Pana Boga wykraczają często poza możliwości zrozumienia ich przez człowieka. Dlatego wierzący powinien nieustannie rozważać słowo Boże i według niego kształtować swój sposób myślenia i wartościowania, aby rozeznać, co jest prawdziwym dobrem. W tym kontekście należy oceniać pretensje robotników z dzisiejszej Ewangelii, zarzucających Panu Jezusowi zbyt wielkie miłosierdzie. Wolą Pana Boga jest zbawienie wszystkich ludzi i musimy przyjąć, że niektórzy osiągają je w ostatniej chwili życia, choć wcześniej byli obojętni na Pana Boga. Święty Paweł powie nawet, że przeciwności losu nie powinny osłabiać ducha chrześcijanina, ponieważ wszystko może służyć chwale Chrystusa.

Niech słowo, upodabnia nasze myśli do myśli Bożych.


24 niedziela zwykła - 17 wrzesnia
17-09-2017 08:50 • Ks. Stanisław Rząsa

Zakaz zemsty i wezwanie do przebaczenia, o których usłyszymy w Księdze Syracydesa, jest zapowiedzią nauki ewangelicznej. Realizacja tych wezwań jest trudna, dlatego konieczna jest religijna motywacja. Światu zemsty i nienawiści Pan Jezus przeciwstawił nowy świat bezgranicznego przebaczenia. Pan Bóg obdarza grzesznika miłosierdziem, ale wymaga jednocześnie, aby darował winy swoim bliźnim. Dlatego w Liście do Rzymian Święty Paweł powie, że wszystko, co człowiek czyni, ma swoje odniesienie do Pana Boga i tylko On może dokonać słusznego osądu ludzkich czynów. Każdy z nas jest ostatecznie odpowiedzialny przed Panem Bogiem, którego nie można oszukać.         

Przyjmijmy teraz z wiarą słowa prawdy, które Pan Bóg kieruje do naszych serc, aby je uświęcać.


Wspomnienie NMP Bolesnej - 15 września
15-09-2017 16:25 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek, 15 września, przypada jeszcze jedno maryjne wspomnienie liturgiczne – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Matka Boża od chwili poczęcia aż po krzyż na Kalwarii jest dla nas wzorem trwania przy Chrystusie, naszym Zbawicielu, nawet poprzez tak bolesne tajemnice. Uczmy się od Niej wiary, nawet wtedy gdy dotyka nas potęga zł

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego - 14 września
14-09-2017 16:22 • Ks. Stanisław Rząsa

14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim nadeszło zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei. Pamiętajmy też, że Chrystusowym krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni i we wszystkich kościołach na całym świecie. Na nim podczas każdej Eucharystii Chrystus ponawia swoją paschalną Ofiarę „za życie świata”. Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone są krzyżami. Jak nigdzie w Europie, zwłaszcza Zachodniej, wszędzie górują u nas krzyże. Zachowujmy je w szacunku i dbałości nie tylko przy okazji święta Podwyższenia Krzyża. 

23 niedziela zwykła - 10 wrzesnia
10-09-2017 16:10 • Ks. Stanisław Rząsa

Główną myślą dzisiejszych czytań jest troska o dobro braci. Księga Ezechiela, mówiąc o posłannictwie proroka, porównuje go do roli strażnika odpowiadającego za bezpieczeństwo ludzi oddanych jego opiece. Prorokowi nie wolno milczeć, w przeciwnym razie spadnie na niego kara za grzechy innych. Jest to zadanie wciąż aktualne w odniesieniu do współczesnych proroków, którym Pan Bóg powierzył troskę o swój lud. W tym kontekście Święty Mateusz, wspominając o upomnieniu braterskim, przestrzega, że przede wszystkim ma ono mieć na względzie dobro grzesznika, polegające na zażegnaniu niebezpieczeństwa utraty zbawienia. Według Świętego Pawła taka postawa wypływa z najgłębszego powołania człowieka, które wypełnia się w miłości do Pana Boga i ludzi.

Wysłuchajmy teraz słowa, przez które Pan Bóg kształtuje nasze serca i zbawia dusze.


Święto Narodzenia NMP - 8 września
08-09-2017 10:30 • Ks. Stanisław Rząsa

Wrzesień, podobnie jak sierpień, przemierzamy z Maryją. W piątek, 8 września, obchodzimy jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. W naszej polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej. Polecając Bożej Opatrzności za przyczyną i wstawiennictwem Matki Bożej przyszłoroczne plony podczas Mszy Świętej, pamiętajmy, że i my jesteśmy „uprawną rolą”, na którą pada ziarno słowa Bożego. Jaki ono wydaje w moim życiu owoc? – oto pytanie, jakie w kontekście tego święta warto sobie samemu postawić. 

Zapraszamy do naszych świątyń na Eucharystię.


Rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny - 4 września
04-09-2017 10:34 • Ks. Stanisław Rząsa

W pierwszych dniach września modlimy się o pokój i dobre wychowanie młodego pokolenia. Warto więc dziś przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Osiągniemy pokój, wychowując do pokoju! […] Kościół nie przestaje powtarzać: pokój jest obowiązkiem” (z orędzia na XXXVII Światowy Dzień Pokoju). Rozpoczynając Nowy Rok Szkolny prośmy Chrystusa – Księcia Pokoju, aby nasze dzieci wzrastały w poczuciu bezpieczeństwa i w harmonii, a nasza Ojczyzna uniknęła okrucieństwa terroryzmu.

Zatroszczy się o udział dzieci i młodzieży we Mszy Świętej na rozpoczecie Roku Szkolnego.

22 niedziela zwykła - 3 września
03-09-2017 10:25 • Ks. Stanisław Rząsa

Prorok Jeremiasz, usiłujący uwolnić się od swej uciążliwej misji, jest przykładem człowieka, który podejmuje próbę uwolnienia się od cierpienia. Jednak w Ewangelii Pan Jezus uświadamia nam, że uczeń musi iść tą samą drogą, jaką przeszedł Mistrz. Kto idzie za Jezusem, musi uczyć się przyjmowania różnych utrapień życia. W pewnych okolicznościach musi być nawet gotowy do oddania życia za Chrystusa i Ewangelię. Do tego samego wzywa również Święty Paweł w drugim czytaniu. Pan Bóg bowiem nie potrzebuje od nas żadnej rzeczy materialnej. Chce natomiast, by ludzie otwierali się na Niego i pozwolili Mu zamieszkać w swoim sercu.

Odpowiedzmy na to żarliwe pragnienie Pana Boga, otwierając nasze serca na słowo Boże.


Pielgrzymka do Wąwolnicy - 2 września
02-09-2017 10:12 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę wyrusza piesza pielgrzymka do Wąwolnicy. Wyjście z kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 7.30, a z Bazyliki św. Anny o godz. 8.00. Opłata za częściowy przejazd i ubezpieczenie w autokarze. Zachęcamy do udziału. 


I piątek miesiąca - 1 września
01-09-2017 09:14 • Ks. Stanisław Rząsa

Pierwszy piątek miesiąca przypada dokładnie 1 września, będzie to również 78. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Naszą powinnością jest pamięć o poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945 na frontach i w obozach oraz o pomordowanych przez braci po skończonej wojnie w więzieniach politycznych. Podczas piątkowej Mszy Świętej do Najświętszego Serca Pana Jezusa i pierwszopiątkowego nabożeństwa będziemy prosili Pana, aby ofiara ich życia nie była daremna. 

Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05

© 2009 www.parafia.lubartow.pl