Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
33 niedziela zwykła - 17 listopada
17-11-2019 12:45 • Ks. Stanisław Rząsa

Prorok Malachiasz zapewnia nas, że życie wieczne jest tylko dla wierzących i sprawiedliwych. A Pan Jezus precyzuje, że On sam umocni uczniów, gdy będą prześladowani z powodu wiary. Jedną z większych prób wiary będzie lęk przed końcem świata. Kto zaufał Chrystusowi, nie ma powodu się lękać, bo kto będzie chciał zachować życie, ten je straci, a kto straci je z powodu Chrystusa i Ewangelii, ten je zyska. Święty Paweł z mocą podkreśla, że każdy wierzący nie ma czekać na koniec świata, ale może spokojnie pracować i cieszyć się każdym dniem danym przez Pana. Zapowiedź sądu Bożego ma nas zachęcać do wzrostu w miłości i na tym mamy się koncentrować, a nie na pomnażaniu lęku, który odwodzi nas od dobrych dzieł.


101 rocznica Odzyskania Niepodległości - 11 listopada
11-11-2019 09:21 • Ks. Stanisław Rząsa

W poniedziałek z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pragniemy polecać Bożej Opatrzności losy naszej Ojczyzny i rodaków na całym świecie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Msza św. o godz. 7.30, o godz. 10.30. występ patriotyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, a następnie Msza Święta. Popołudniowa Msza św. o godz. 17.00. Natomiast główne Uroczystości w naszym mieście w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 10.30. Około godz. 12.00 przemarsz w asyście orkiestry pod klasztor Ojców Kapucynów, gdzie będzie Apel Pamięci i złożenie wieńców pod płytą pamiątkową. Harcerze zapraszają na Miejską grę Niepodległościową. Informacje na plakacie. Nie zapomnijmy o przyozdobieniu naszych domów flagą biało czerwoną.

32 niedziela zwykła - 10 listopada
10-11-2019 09:08 • Ks. Stanisław Rząsa

„Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych” – to słowa Chrystusa skierowane do małodusznych saduceuszów. Ewangelie mówią nam jasno, że zmartwychwstanie jest obietnicą daną wszystkim, którzy uwierzą w Chrystusa i przyjmą chrzest. Niektórzy bibliści byli skłonni uważać, że tak jasne wyznanie wiary w życie wieczne w Księdze Machabejskiej jest dopiskiem pobożnego mnicha. Nie ulega jednak wątpliwości, że saduceusze byli niewielką grupą spośród Żydów współczesnych Jezusowi, którzy zdecydowanie nie wierzyli w zmartwychwstanie. Może nawet dzisiaj jest więcej ochrzczonych, którzy nie wierzą w życie wieczne, niż było wszystkich saduceuszów. Nauczanie Apostołów było jednoznaczne: zmartwychwstanie umarłych jest jedną z najważniejszych prawd wiary i bez niej nie ma udziału w życiu wiecznym.


Modlitwa za zmarłych - cały listopad
04-11-2019 09:05 • Ks. Stanisław Rząsa

W listopadzie pamiętamy o modlitwie za naszych zmarłych. W szczególny sposób czynimy to w modlitwie wypominkowej codziennie przed mszą św. wieczorną. Ofiarujmy tę modlitwę naszym zmarłym jako wyraz naszej pamięci i miłości. Przy filarach są wyłożone kartki wypominkowe. Należy wpisać imiona zmarłych i datę przyjścia na modlitwę różańcową. Zapraszamy!

31 niedziela zwykła - 3 listopada
03-11-2019 08:41 • Ks. Stanisław Rząsa

Jak wielkim wyzwaniem są dla nas słowa z Księgi Mądrości o tym, że Pan Bóg niczym się nie brzydzi, że wszystko oszczędza, bo to wszystko jest Jego. My chętnie pozbawilibyśmy istnienia niektórych ludzi, a Pan Bóg ich oszczędza. Wielu mieszkańców Jerycha chętnie skreśliłoby Zacheusza, a Pan przyszedł do niego do domu i ogłosił jego zbawienie. Doprawdy, bardzo musiał być zjednoczony z Bogiem Święty Paweł, skoro zapraszał wierzących, aby modlili się za wszystkich. Sam nieustannie modlił się za wszystkie Kościoły, by, jak usłyszymy, Pan Bóg udoskonalił ich pragnienie dobra.

Wzywajmy Ducha Świętego, by dopomógł nam przyjąć z wiarą Boże objawienie i nauczył nas miłosierdzia na wzór naszego Ojca w niebie.


Dzień Zaduszny i I sobota miesiąca - 2 listopada
02-11-2019 11:42 • Ks. Stanisław Rząsa

W Dzień Zaduszny przypada I sobota miesiąca. Msza św. na cmentarzu komunalnym o godz. 9.30, a na cmentarzu parafialnym o godz. 12.00. Msze św. w naszym kościele o 7.00 i 18.00. O godz. 17.30 nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi połączone z modlitwą wypominkową, a następnie Msza Świętą o Niepokalanym Sercu Maryi. Zapraszamy na modlitwę.

Ur. Wszystkich Świętych - 1 listopada
01-11-2019 11:32 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym kościele o 7.30, 10.30 i 17.00. Na cmentarzu parafialnym o godz. 12.00, a na cmentarzu komunalnym o godz. 9.30. Na cmentarzu parafialnym będzie kwesta organizowana przez Lubartowskie Towarzystwo Regionalne na odnowienie zabytkowych pomników na cmentarzu parafialnym.

I piątek miesiąca:

W tym dniu przypada I piątek miesiąca. Młodzieży z klasy VIII przypominamy o I piątkach miesiąca. Ci którzy wyjeżdżają na groby mogą wyspowiadać się w czasie nabożeństwa różańcowego od wtorku do czwartku i w piątek na Mszy Świętej na cmentarzu przyjąć Komunię Świętą. Dla tych którzy pozostają będzie spowiedź w piątek od godz. 16.30. Następnie Msza Święta.

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

© 2009 www.parafia.lubartow.pl