Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Święto Świętych Archaniołów - 29 września
29-09-2021 11:43 • Ks. Stanisław Rząsa

W środę święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Bóg posyła swoich aniołów, by troszczyli się o nas, strzegli nas i chronili w ważnych momentach życia. Oni są przejawem miłości i codziennej obecności Boga w naszym życiu. Warto polecać się ich opiece nie tylko w latach dziecięcych, ale i w dorosłym życiu.

Św. Michał wymieniany jest w Księdze Daniela, gdzie określony jest jako jeden z pierwszych książąt (Dn 10,13) oraz obrońca ludu izraelskiego (Dn 12, 1). Wspomniany jest także w Nowym Testamencie: św. Jan w Apokalipsie ukazuje go jako stojącego na czele duchów niebieskich i walczącego z szatanem (Ap 12, 7), zaś św. Juda Apostoł twierdzi, że właśnie św. Michałowi zostało zlecone, aby strzegł ciała Mojżesza po jego śmierci (Jud 1, 9). Św. Michał pojawia się w piśmiennictwie wczesnochrześcijańskim. Uchodzi tam za księcia aniołów, archanioła, któremu Bóg powierzył zadania wymagające szczególnej siły. Wstawia się za ludźmi u Boga, stoi przy umierających, a potem towarzyszy duszom w drodze do nieba. Z tego tytułu jest on patronem kaplic cmentarnych, a od XII w. przedstawiany jest z wagą do odmierzania dobrych uczynków.

Imię Gabriel w Starym Testamencie występuje dwa razy w Księdze Daniela. Raz tłumaczy prorokowi Danielowi sens wizji o baranie i koźle (Dn 8, 15-27), za drugim zaś razem wyjaśnia Danielowi przepowiednię Jeremiasza o siedemdziesięciu tygodniach-latach (Dn 9, 20-27). W Nowym Testamencie Gabriel powiadomił Zachariasza o narodzinach Jana Chrzciciela, a potem zwiastował Najświętszej Maryi Pannie narodzenie Pana Jezusa. Wydarzenia te opisał św. Łukasz (Łk 1, 1-80).

Archanioł Rafał znany jest przede wszystkim z Księgi Tobiasza, w której czytamy, jaką opieką otoczył Tobiasza w czasie podróży do Persji, a po powrocie do domu wyjawił Tobiaszowi i jego ojcu, kim jest: Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański (Tb 12, 15).

Angelos – to greckie słowo oznacza posłańca, którym Bóg się posługuje, żeby nam coś przekazać. Aniołowie są posłańcami, którzy przynoszą nam jakieś wskazówki, rady czy po prostu powołanie od Boga. 

Wydaje się, że w obecnym czasie potrzebujemy szczególnej pomocy tych Bożych posłańców. Gdy widzimy, jak wiele zła jest wokół nas, gdy bycie wierzącym wymaga od nas heroizmu, jakże potrzebna jest nam pomoc św. Michała, który dopomoże nam znaleźć siłę, mądrość, wiarę, by temu złu się przeciwstawić, by z nim zakrzyknąć: „Któż jak Bóg?!” Na co dzień stykamy się z tak rozbieżnymi poglądami, opiniami, bombardowani jesteśmy ogromną ilością informacji, potrzebujemy wsparcia św. Gabriela, jego prowadzenia, wyjaśnienia, byśmy potrafili dokonywać dobrych wyborów. W czasie pandemii, różnych chorób, gdy świat się nam wali, bo my sami albo ktoś z naszych bliskich zachorował, gdy tak wiele podróżujemy, potrzebujemy opieki, towarzyszenia, rady św. Rafała. 

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii słyszeliśmy słowa Jezusa skierowane do Natanaela: Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. W święto Świętych Archaniołów te słowa Chrystus kieruje do nas, byśmy umocnili naszą wiarę i z pomocą świętych Bożych posłańców odważnie stawali wobec wyzwań obecnego czasu.


© 2009 www.parafia.lubartow.pl