Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Świętej Anny

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 18.00

Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
21 niedziela zwykła - 25 sierpnia
25-08-2013 12:02 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiaj usłyszymy końcowy fragment Księgi Izajasza. Może on zdumiewać zapowiedzią nowego czasu, w którym nie tylko przedstawiciele wielu narodów na Syjonie zostaną przyjęci jak bracia, ale nawet spośród nich zostaną wybrani kapłani i lewici. Nie dziwi nas, że uczniowie Chrystusa zinterpretowali to proroctwo jako zapowiedź Kościoła powszechnego, w którym my mamy uczestnictwo. Jednak słowa Pana Jezusa o tym, że do zbawienia trzeba przechodzić przez ciasną bramę, nie tylko dotyczyły Żydów, ale obowiązują każdego, kto chce mieć udział z Chrystusem w chwale. Przechodzenie przez ciasną bramę często może się nam kojarzyć z niesprawiedliwą karą czy bezlitosnym doświadczeniem z strony Pana Boga. Dlatego List do Hebrajczyków zachęca nas do przyjęcia z wiarą miłości naszego w Ojca niebieskiego.

Zmaganie o życie

ks. Paweł Siedlanowski

W komentarzach dotyczących proklamowanego w niedzielnej Liturgii Słowa fragmentu Ewangelii według św. Łukasza zwraca się uwagę na wezwanie Jezusa wyrażone słowem: „usiłujcie” („Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli”). Słowo pochodzi od greckiego wyrażenia „agonizeste”, co oznacza „usiłować, zmagać się, walczyć”. Ciekawe, że z tego samego rdzenia wywodzi się wyraz „agonia”, którym określa się moment przejścia człowieka przez bramę śmierci. Jest on bardzo dynamiczny, dramatyczny – zaangażowane są weń ciało, dusza, zmysły. Nie ma mowy o udawaniu, pozorach. Wszystko postawione jest na jednej szali. Ów radykalizm, złagodzony w języku polskim słowem bardziej neutralnym emocjonalnie, nieco nam schodzi z oczu, kiedy wgłębiamy się w słowa Chrystusa. Tymczasem, jak mówi sam Jezus, trzeba wielkiego wysiłku i poświęcenia, aby nie zgubić z oczu Boga i tego wszystkiego, co najważniejsze w życiu. Bo ono jest tylko jedno.

Problem w tym, że pośród wielu spraw kwestię zbawienia pozostawiamy zwykle gdzieś daleko z tyłu. Ważne są studia, efekty w pracy, podnoszenie standardu życia, materialne zabezpieczenie starości. Ale to nie wszystko. Gdyby ów wymiar życia rzeczywiście był traktowany przez chrześcijan poważnie, inaczej wyglądałaby rzeczywistość.

Zbawienie jest możliwe, ponieważ ma swój początek w agonii Jezusa na krzyżu – radykalnym wydarzeniu, które zmieniło bieg historii. „Krzyż stał się bramą” – pisał Norwid. Tam to właśnie raz na zawsze została pokonana śmierć, dokonało się zwycięstwo życia.


© 2009 www.parafia.lubartow.pl