Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Świętej Anny

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 18.00

Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
16 niedziela zwykła - 21 lipca
21-07-2013 09:57 • Ks. Stanisław Rząsa

Abraham, emigrant w obcej ziemi, z całą otwartością przyjmuje ludzi w drodze. Gościna, której im udziela, jest niezwykle hojna. Otrzymuje w zamian błogosławieństwo i to, czego najbardziej pragnie: syna. Dobroć wobec potrzebującego jest goszczeniem samego Boga. Chrystus zwraca jednak uwagę, że gościna równocześnie jest okazją do przyjęcia słowa Bożego. Bóg przez gości daje nam okazję do wzrostu w miłości, ale równocześnie przez jego usta pragnie nas umocnić w wierze. To kolejna okazja do wzrostu w doskonałości w Chrystusie. Teraz jest czas na słuchanie, ale niech to nie będzie jedyny czas, w którym słuchamy tego, co Bóg ma nam do powiedzenia.

Słuchaj!

ks. Paweł Siedlanowski

Co znaczy „obrać najlepszą cząstkę”? Dlaczego aktywność (bez wątpienia oczywista, zrozumiała) Marty nie spotkała się z aprobatą Jezusa? W epizodzie ewangelicznym z pewnością nie chodzi o pokazanie gradacji postaw. Aby go dobrze pojąć i zrozumieć, trzeba sięgnąć po inny tekst biblijny. „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” – zapytał uczony w Piśmie Jezusa, przysłuchując się Jego nauczaniu. „Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden (…)” – odpowiedział Chrystus (por. Mk 12, 28-34). Pierwsze jest słuchanie Boga! Podstawę wiary stanowi prawda: Bóg mówi, człowiek słucha; Bóg daje, człowiek przyjmuje; Bóg działa, człowiek podlega działaniu; Bóg kocha, człowiek pozwala się kochać. Nigdy odwrotnie. „Fundamentem naszego życia jest pierwszeństwo Boga, pierwszeństwo Jego Słowa, Jego działania, pierwszeństwo Jego miłości, pierwszeństwo Jego obecności” – napisał o. Józef Augustyn („Adamie, gdzie jesteś?”). „Zafałszowanie fundamentu wiary powoduje jednocześnie zafałszowanie samej wiary. Wiara bywa płytka, banalna, dlatego że najpierw sami dużo mówimy do Boga, nie słuchając Go; zapewniamy, iż bardzo Go kochamy, choć wcale nie czujemy się kochani przez Niego; dużo robimy dla Boga, chociaż nie widzimy, co On dla nas czyni (…) Przesiąknięci aktywizmem łatwo zmieniamy kierunek ustalony przez Niego. Zamiast najpierw słuchać Boga, zaczynamy sami do Niego mówić; zamiast pozwolić się kochać, próbujemy udowadniać Mu najpierw naszą miłość; zamiast dostrzegać Jego działanie w naszym życiu, sami pierwsi rzucamy się w wir działania”.

Słuchanie Pana Boga jest początkiem drogi wiary. Dopóki tego nie zrozumiemy, życie będzie przypominać czerpanie wody sitem.


© 2009 www.parafia.lubartow.pl